.

De 50-jarige garantie op het ISOVER Vario®-assortiment omvat de volgende producten:

 

Systeem 1: ISOVER Vario® Xtra

ISOVER Vario® XtraSafe
ISOVER Vario® XtraPatch
ISOVER Vario® XtraTape
ISOVER Vario® XtraFit

Systeem 2

ISOVER Vario® KM Duplex
ISOVER Vario® DoubleFit
ISOVER Vario® KB 1
ISOVER Vario® DoubleTwin

Multifunctioneel toe te passen:

ISOVER Vario® MultiTape
ISOVER Vario® MultiTape SL
ISOVER Vario® Bond

Saint-Gobain Construction Products Belgium divisie ISOVER garandeert gedurende een termijn van 50 jaar, te rekenen vanaf de aankoopdatum van het product, dat de hogergenoemde producten van het ISOVER Vario®-assortiment, hun technische karakteristieken/specifaties, zoals voorzien in de desbetreffende ISOVER-technische productfiches, zullen behouden.

Deze garantie geldt uitsluitend onder de volgende voorwaarden die cumulatief van toepassing zijn:

– De verschillende onderdelen van de Vario®-luchtdichtingssystemen zijn volledig compatibel met elkaar. Deze garantie is dus slechts van toepassing indien uitsluitend de ISOVER Vario®-producten werden gebruikt.
– Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de ISOVER Vario®-producten en NIET op de plaatsing of verwerking ervan of op de eventuele gevolgen hiervan.
– Het aankoopbewijs van de ISOVER Vario®-producten dient gedurende de garantieperiode bijgehouden te worden zodat dit bij eventuele garantieaanspraak, kan voorgelegd worden.
– In geval van garantieaanspraak, dient de koper/rechthebbende ons uiterlijk binnen de 2 maanden na de vaststelling van de niet-conformiteit hiervan formeel op de hoogte te brengen.
– Er kan enkel en alleen aanspraak gemaakt worden op de garantie indien dit originele document ondertekend is door beide partijen en als origineel kan voorgelegd worden.
– Na vaststelling van een eventueel gebrek, als grondig erkend door onze technische diensten, verbinden wij ons, naar onze uitsluitende keuze, enkel tot het gratis herleveren van nieuwe of gelijkaardige ISOVER Vario®-producten of tot de terugbetaling van de aankoopprijs.
Deze garantie is exclusief alle mogelijke directe of indirecte aanspraken of vergoedingen vanwege de koper/rechthebbende worden uitdrukkelijk uitgesloten.